ETHOS
English
Hakemli Elektronik Dergi ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » MAKALE
15 Ağustos 2020, Cumartesi  

(16.04.2012, Pts)
GENÇLİK İDEALİ: ANTI AGING UYGULAMALARI VE DEĞİŞEN YAŞLILIK ALGILARININ MEDYADA TEMSİLİ
IDEAL OF YOUTH: THE PRACTICES OF ANTI-AGING AND THE REPRESENTATION OF THE CHANGING PERCEPTION OF AGING IN MEDIA [Gönül Demez]

ÖZET

Gençlik, yaşlılık gibi kavramlar öncelikle biyolojik süreçler ve fiziksel görünümle ilintili kavramlardır. Ancak bu kavramlara yüklenen anlamlar ve kimin yaşlı kimin genç olduğunu tanımlayan değerler kültüreldir. Kültürel olarak bu durumlar tanımlanır, sınırlanır, hiyerarşik olarak toplumsal düzen içerisinde toplumsal statü ve rolleri belirlenir. Dolayısıyla gençlik, yaşlılık gibi kavramlar sosyal olarak inşa edilen kavramlardır. Bu anlamda biyolojik ve fiziksel görünümün ötesinde içinde bulunulan toplumsal özellikler ve dönemle birlikte ele alınmaları gerekmektedir.  Bu çalışmada söz konusu kavramlar günümüz toplumunun özellikleri dikkate alınarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede medyanın toplumsal gerçekliği yansıtma özelliğine atıfla medyada, özellikle yazılı basında gençlik ideali, anti-aging ve yaşlılık ile ilgili temsillerin analizi yapılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: gündelik yaşam, yaşlılık, anti-aging,  beden, medya.


ABSTRACT

The concepts such as youth and aging, primarily, are biological and related to physical appearance.  However, meanings attributed to these concepts and values that define who is young and is older are cultural. These states (being young or older) are being defined, confined, and placed hierarchically on a given society. Thus, the concepts such as youth and aging are being socially constructed.  These concepts, in this context, should be argued, beyond biological existence and physical appearance, by taking into account the social characteristics and period in which they exist.  In this study, the representation of ideal of youth, anti-aging, and aging will be analyzed by considering the feature of reflecting the social reality of media.

Keywords: everyday life, aging, anti-aging, body, media.

İlgili Doküman
(Gnl-Genclik.pdf, 360 KB)
ARŞİV | KÜNYE | KOŞULLAR | HABERLER | ARAMA | İLETİŞİM | ANA SAYFA
©2006-2020 ETHOS
www.ethosfelsefe.com