ETHOS
English
Hakemli Elektronik Dergi ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » MAKALE
15 Ağustos 2020, Cumartesi  

(16.04.2012, Pts)
GİYİLEBİLİR SANAT
WEARABLE ART [Gözde Yetmen]

ÖZET

Bu makalede çağdaş tekstil/ lif sanatında yeni bir gelişme olarak beliren ve giderek benimsenen Giyilebilir Sanat (Wearable Art) hareketi tanımlanmakta ve bu alanda ilgiyle izlenen sanatçıların uygulamalarına yer verilmektedir. Giyinmenin örtünme ihtiyacının ötesine geçişi olarak yorumlanan giyilebilir sanat hareketinde, birey-giysi ilişkisinde sanatçı, fikir, duygu, heyecan ve form bileşiminin giysilere aktarıldığı üzerinde durularak tekstillerin elle tutulur, dokunulabilir ürünlere dönüştüğü sonucuna varılmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Giyilebilir sanat, tekstil sanatı, moda endüstrisi, özgün, karşı-moda.


ABSTRACT

This paper defines Wearable Art or "art to wear" which appears as a new development in contemporary textile/fiber art, increasingly adopted an art to wear with interest in this field of art, artworks and their artists. Wearable art stream is interpreted as a transition to ‘wearing’ beyond the need for covering one’s self. The modern idea of wearable art seems to have surfaced more than once in various forms. Concluded that artist narrates his ideas, emotions and excitements transferred as a clothing form which is tangible artworks.

Keywords: Wearable Art, textile art, fashion industry, original, anti-fashion.

İlgili Doküman
(Gzd-Wearable.pdf, 2743972 MB)
ARŞİV | KÜNYE | KOŞULLAR | HABERLER | ARAMA | İLETİŞİM | ANA SAYFA
©2006-2020 ETHOS
www.ethosfelsefe.com