ETHOS
English
Hakemli Elektronik Dergi ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » MAKALE
15 Ağustos 2020, Cumartesi  

(16.04.2012, Pts)
BOSNIAN STANDARDS OR THE EUROPEAN CRITERIA? A CREDIBILITY OF BRUSSELS IN A CRISIS
BOSNA STANDARTLARI MI YOKSA AVRUPA KRİTERİ Mİ? KRİZ İÇİNDE BIR BRÜKSEL GÜVENİRLİĞİ [Bedrudin Brljavac]

ABSTRACT

There is a wealth of literature and academic writings in which the European Union member states are criticized for not speaking “with a single voice” with regards to its common foreign policies. Similarly, in this paper I analysed the European Union approach towards Bosnia and Herzegovina in terms of all-embracing Europeanization process of BiH from the angle of the EU's capabilities to affect domestic policy-making process. We came to conclusion that the EU is deeply divided, incoherent, and weak in terms of its Europeanizing policies in Bosnia thus further deepening political impasse in the country. This also proves that to some extent the EU itself is responsible for long-lasting status quo in the country since it is today having a role of international player from which Bosnian ordinary citizens have quite high expectations. This is a serious credibility gap for the EU since it could not assert and prove itself as an attractive and powerful actor that is capable of resolving cumbersome Bosnian enigma.

Key Words: The Bosnian Standards, European Union, Europeanization, European Criteria, International Community, Capability-expectations Gap, Credibility Crisis.


ÖZET

Avrupa Birliği üyesi ülkelerinin, ortak yabancı politikaları açısından "tek bir sesle" konuşmadıkları için eleştirildiği çokça edebi ve akademik yazının gündemidir. Benzer şekilde, ben de bu makalede Avrupa Birliği'nin Bosna ve Hersek'e yönelik yaklaşımlarını, BiH'in (Bosna-Hersek) kapsamlı bir biçimde Avrupalılaştırılması süreciyle ilgili olarak, AB'liğin yerel politika yapım sürecini etkileme kabiliyeti açısından hareketle inceledim. AB'nin Bosna'daki Avrupalılaştırma politikaları açısından derin bir şekilde bölündüğü, tutarsızlaştığı ve zayıfladığı; böylece bunun da ötesinde söz konusu ülkedeki politik güçlükleri derinleştirdiği sonucuna varmaktayız. Bu ayrıca, bir ölçüde AB'nin, ülkedeki uzun soluklu statükodan sorumlu olduğunu kanıtlamaktadır, çünkü AB bugün, Bosnalı sıradan vatandaşların oldukça yüksek beklenti içinde oldukları, uluslararası bir oyuncu rolüne sahiptir. Bu, AB için ciddi bir güvenirlik açığıdır, çünkü AB kendini külfetli Bosna bilmecesini çözmeye yetkin, çekici ve güçlü bir aktör olarak sunamamış ve kanıtlayamamıştır.

Anahtar Kelimeler: Bosna Standartları, Avrupa Birliği, Avrupalılaşma, Avrupa kriterleri, Uluslararası Toplum, yetkinlikler-beklentilen uçurumu, güvenilirlik krizi.

İlgili Doküman
(Bdrddn-Bosnia.pdf, 238 KB)
ARŞİV | KÜNYE | KOŞULLAR | HABERLER | ARAMA | İLETİŞİM | ANA SAYFA
©2006-2020 ETHOS
www.ethosfelsefe.com