ETHOS
English
Hakemli Elektronik Dergi ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » MAKALE
18 Mayıs 2021, Salı  

(4.08.2020, Sal)
UZAY VE ZAMANIN GÖRÜNÜN A PRIORI FORMLARI OLMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME
An Inquiry on Space and Time as A Priori Forms of Intuition [Kenan MUTLUER]
ÖZET
Bu çalışma, Kant’ın Saf Aklın Eleştirisi adlı eserinde yer alan Transendental Estetik bölümünün transendental felsefe içerisinde nasıl konumlandırıldığını göstermeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, uzay ve zamanın a priori formlarının zemini olarak görünün, anlama yetisinin saf kavramlarına indirgenemeyecek şekilde zihne ait bir yeti olarak nasıl belirlendiğini araştıracağız. Böylelikle geleneksel metafiziğin özdeşlik ve çelişmezlik ilkesine bağlı olarak, kavram ve nesne arasında kurmuş olduğu mütekabiliyet ilişkisinin Kantçı felsefede nasıl dönüştürüldüğünü ve nesnenin transendental mantık çerçevesinde transendental yetiler aracılığıyla nasıl temsil edildiğini inceleyeceğiz.

Anahtar Sözcükler: Transendental felsefe, tecrübe, temsil, uzay, zaman, görü, hissetme yetisi, anlama yetisi.
 
ABSTRACT
This paper aims to show how the section “Transcendental Aesthetics” in Kant's Critique of Pure Reason is positioned in his transcendental philosophy. Accordingly, it will be examined in this paper that how intuition is stated as a faculty of mind as the ground of a priori forms of space and time which cannot be reduced to pure concepts of understanding. Thus, we will study the transformation of correspondence relation between concept and object which has been established based on the principles of identity and of contradiction in traditional metaphysics, and we will examine how the object is represented through transcendental faculties within the framework of transcendental logic in Kantian philosophy.

Keywords: Transcendental Philosophy, experience, representation, space, time, intuition, sensation, understanding.
İlgili Doküman
(Kenan Mutluer Pdf-12.pdf, 624 KB)
ARŞİV | KÜNYE | KOŞULLAR | HABERLER | ARAMA | İLETİŞİM | ANA SAYFA
©2006-2021 ETHOS
www.ethosfelsefe.com