ETHOS
Turkce
Electronic Refereed Magazine ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » Deadline for submissions for the next volume is November 15th, 2019.
January 20, 2020 Monday  

ETHOS: Dialogues in Philosophy and Social Sciences // ISSUE 12(2) July 2019
(07.30.2019, Tue)

HERHANGİLERİN BİR-ARADALIĞI: BEN-SEN ARA-SI
Togetherness of Whatever Beings: The In-Between of I-Thou [Fikriye Gözde MOCAN] More >>

(07.30.2019, Tue)

Kutsal Ruh kuşkucu değildir! Tinin Fenomenolojisi hakkında tutarlı şüpheci bir okuma.
Spiritus sanctus non est scepticus [Andreas Gelhard, Çev. Ali Haydar GÜNDOĞDU] More >>

(07.30.2019, Tue)

FÜTÜHAT-I MEKKİYE’DE NEO-PLATONİZM İZLERİ
Neo-Platonism Traces in Fütühat-ı Mekkiye [Anıl Can TARAKÇI] More >>

(07.30.2019, Tue)

DAVID HILBERT’İN BİÇİMSELCİ MATEMATİK FELSEFESİNDEN RUDOLF CARNAP’IN ANALİTİK FELSEFESİNE: FORMALİZM VE DOĞRULANABİLİRLİK ÖLÇÜTÜ
From David Hilbert’s Philosophy of Mathematics to Rudolf Carnap’s Analytic Philosophy: Formalism and the Verifiability Criterion [Ali Bilge ÖZTÜRK] More >>

(07.30.2019, Tue)

HEGEL’S THEORY OF RECOGNITION AND THE POSSIBILITY OF UNITY IN CIVIL SOCIETY
Hegel’in Tanınma Teorisi ve Sivil Toplumda Birliğin İmkânı [Dilek Arlı ÇİL] More >>

(07.30.2019, Tue)

SAF ARZUNUN ELEŞTİRİSİ: LACAN’IN ANTİGONE’Sİ
Critique of Pure Desire: Lacan’s Antigone [Melike MOLACI] More >>

(07.30.2019, Tue)

MÜZİKTEKİ DUYGU VE HAREKET: ZAMAN BLOKLARI
Motion and Emotion in Music: Time Blocks [Özcan Yılmaz SÜTCÜ] More >>

(07.30.2019, Tue)

POTENTIALITY, FREEDOM AND BARE LIFE: THE NOTION OF FREEDOM IN THE WORK OF GIORGIO AGAMBEN
Potansiyel, Özgürlük ve Çıplak Yaşam: Giorgio Agamben’in Eserlerinde Özgürlük Kavramı [Önder ÖZDEN] More >>

(07.30.2019, Tue)

WIT(H)NESS OF DASEIN Disclosure of Dasein in Being and Time
DASEIN’IN İLE-TANIKLIĞI: Varlık ve Zaman’da Dasein’ın Açımlanışı [Sercan ÇALCI] More >>

(07.30.2019, Tue)

DELİLİK BİR TOPLUMDA VAR OLUR
La folie n’existe que dans une société [Michel Foucault’yla söyleşi, Çev. M. Taha TUNÇ] More >>

(07.30.2019, Tue)

THE SURPRISE EXAM PARADOX: A NOTE ON FORMULATING IT AND A SOLUTION TO IT
Sürpriz Sınav Paradoksu: Paradoksun Formülasyon ve Bir Çözümüne İlişkin Not [Terence Rajivan EDWARD] More >>

(07.30.2019, Tue)

“Flaschenpost” from the Past: The Critical Utopian Pedagogies of Ernst Bloch and Paulo Freire
Geçmişten Gelen Şişe icerisinde Mektup: Ernst Bloch ve Paulo Freire’nin Eleştirel Pedagojisi [Nina CEMİLOĞLU] More >>

1
ABOUT | ARCHIVE | TERMS AND CONDITIONS | NEWS | SEARCH | CONTACT | HOME
©2006-2020 ETHOS
www.ethosfelsefe.com