ETHOS
Turkce
Electronic Refereed Magazine ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » Deadline for submissions for the next volume is October 15th, 2017.
January 22, 2018 Monday  

ETHOS: Dialogues in Philosophy and Social Sciences // ISSUE 10(2) July 2017
(07.24.2017, Mon)

THE LOBSTER: İNSANAT BAHÇESİ VEYA BURADA OLMANIN SOSYOLOJİSİ ÜZERİNE
The Lobster: Human Zoo or About the Sociology of Being-Here [Mehmet Emin BALCI] More >>

(07.24.2017, Mon)

FOUCAULT'NUN ANTİKÇAĞ ÇALIŞMALARINDA ETİK ÖZNENİN KURULUMU
The Establishment of Ethical Subject in Foucault’s Antiquity Studies [Cengiz Mesut TOSUN & Mehmet BERK] More >>

(07.24.2017, Mon)

JUNGCU ÇAĞRIŞIMLARLA “KAHİN”
Kahin: A Reading in the Light of Jungian Connotations [Çetin BALANUYE] More >>

(07.24.2017, Mon)

AGRICULTURAL EXCEPTIONALISM: A CONCEPTUAL DISCUSSION ON WAGE-LABOR PROCESSES IN TURKEY’S AGRICULTURE
Tarımsal Ayrıksıcılık: Türkiye Tarımında Ücretli Emek Süreçleri Üzerine Kavramsal Bir Tartışma [Elif S. Uyar-Mura] More >>

(07.24.2017, Mon)

PSYCHOANALYSIS OF LITTLE HANS: DELEUZE AND GUATTARI’S CASE AGAINST FREUD
Küçük Hans’ın Psikanalizi: Deleuze ve Guattari’nin Freud’a İtirazları [Emre KOYUNCU] More >>

(07.24.2017, Mon)

FELSEFE İLERLER Mİ?
Does Philosophy Progress? [Ercan SALGAR] More >>

(07.24.2017, Mon)

DOĞA VE İNSAN İLİŞKİSİ BAKIMINDAN BİLİMDE GEÇMİŞ VE GELECEK
Past and Future of Science, According to the Relation of Nature and Human [Ezgi Ece ÇELİK] More >>

(07.24.2017, Mon)

GAZALİ’NİN DESCARTES’A OLASI ETKİLERİ ÜZERİNE
On the Possible Influence of Al-Ghazali on Descartes [İlim Esra EREK] More >>

(07.24.2017, Mon)

KÖTÜLÜĞÜN SIRADANLIĞI vs ONTOLOJİK KÖTÜLÜK: ARENDT VE JANKÉLÉVITCH’İ BİRLİKTE DÜŞÜNMEK
Banality of Evil vs Ontological Wickedness: Considering Arendt and Jankélévitch Together [Sengün Meltem ACAR] More >>

(07.24.2017, Mon)

NESNEL FENOMENOLOJİ PROJESİ ARACILIĞIYLA THOMAS NAGEL, BİLİNCİ NESNEL BİR ŞEKİLDE AÇIKLAMAYA ÇALIŞIR
In Virtue of the Objective Phenomenology Project, Thomas Nagel Tries to Explain Consciousness in Objective Terms [Serdal TÜMKAYA ] More >>

1
ABOUT | TERMS AND CONDITIONS | NEWS | SEARCH | CONTACT | HOME
©2006-2018 ETHOS
www.ethosfelsefe.com