ETHOS
Turkce
Electronic Refereed Magazine ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » ARCHIVE
July 9, 2020 Thursday  

ARCHIVE
ISSUE 12(2) July 2019 (07.30.2019, Tue)

HERHANGİLERİN BİR-ARADALIĞI: BEN-SEN ARA-SI
Togetherness of Whatever Beings: The In-Between of I-Thou [Fikriye Gözde MOCAN] More >>

ISSUE 12(2) July 2019 (07.30.2019, Tue)

Kutsal Ruh kuşkucu değildir! Tinin Fenomenolojisi hakkında tutarlı şüpheci bir okuma.
Spiritus sanctus non est scepticus [Andreas Gelhard, Çev. Ali Haydar GÜNDOĞDU] More >>

ISSUE 12(2) July 2019 (07.30.2019, Tue)

FÜTÜHAT-I MEKKİYE’DE NEO-PLATONİZM İZLERİ
Neo-Platonism Traces in Fütühat-ı Mekkiye [Anıl Can TARAKÇI] More >>

ISSUE 12(2) July 2019 (07.30.2019, Tue)

DAVID HILBERT’İN BİÇİMSELCİ MATEMATİK FELSEFESİNDEN RUDOLF CARNAP’IN ANALİTİK FELSEFESİNE: FORMALİZM VE DOĞRULANABİLİRLİK ÖLÇÜTÜ
From David Hilbert’s Philosophy of Mathematics to Rudolf Carnap’s Analytic Philosophy: Formalism and the Verifiability Criterion [Ali Bilge ÖZTÜRK] More >>

ISSUE 12(2) July 2019 (07.30.2019, Tue)

HEGEL’S THEORY OF RECOGNITION AND THE POSSIBILITY OF UNITY IN CIVIL SOCIETY
Hegel’in Tanınma Teorisi ve Sivil Toplumda Birliğin İmkânı [Dilek Arlı ÇİL] More >>

ISSUE 12(2) July 2019 (07.30.2019, Tue)

SAF ARZUNUN ELEŞTİRİSİ: LACAN’IN ANTİGONE’Sİ
Critique of Pure Desire: Lacan’s Antigone [Melike MOLACI] More >>

ISSUE 12(2) July 2019 (07.30.2019, Tue)

MÜZİKTEKİ DUYGU VE HAREKET: ZAMAN BLOKLARI
Motion and Emotion in Music: Time Blocks [Özcan Yılmaz SÜTCÜ] More >>

ISSUE 12(2) July 2019 (07.30.2019, Tue)

POTENTIALITY, FREEDOM AND BARE LIFE: THE NOTION OF FREEDOM IN THE WORK OF GIORGIO AGAMBEN
Potansiyel, Özgürlük ve Çıplak Yaşam: Giorgio Agamben’in Eserlerinde Özgürlük Kavramı [Önder ÖZDEN] More >>

ISSUE 12(2) July 2019 (07.30.2019, Tue)

WIT(H)NESS OF DASEIN Disclosure of Dasein in Being and Time
DASEIN’IN İLE-TANIKLIĞI: Varlık ve Zaman’da Dasein’ın Açımlanışı [Sercan ÇALCI] More >>

ISSUE 12(2) July 2019 (07.30.2019, Tue)

DELİLİK BİR TOPLUMDA VAR OLUR
La folie n’existe que dans une société [Michel Foucault’yla söyleşi, Çev. M. Taha TUNÇ] More >>

ISSUE 12(2) July 2019 (07.30.2019, Tue)

THE SURPRISE EXAM PARADOX: A NOTE ON FORMULATING IT AND A SOLUTION TO IT
Sürpriz Sınav Paradoksu: Paradoksun Formülasyon ve Bir Çözümüne İlişkin Not [Terence Rajivan EDWARD] More >>

ISSUE 12(2) July 2019 (07.30.2019, Tue)

“Flaschenpost” from the Past: The Critical Utopian Pedagogies of Ernst Bloch and Paulo Freire
Geçmişten Gelen Şişe icerisinde Mektup: Ernst Bloch ve Paulo Freire’nin Eleştirel Pedagojisi [Nina CEMİLOĞLU] More >>

ISSUE 12(1) January 2019 (03.4.2019, Mon)

Diyalektik Hukuk Felsefesinde Ekoloji ve Konvansiyon
Ecology and Convention in the Dialectic Philosphy of Law [Cüneyt UYSAL] More >>

ISSUE 12(1) January 2019 (03.3.2019, Sun)

NIETZSCHE’S “TRUTH AND LIES”
Nietzsche’nin “Doğruluk ve Yalanlar”ı [Deniz SOYSAL] More >>

ISSUE 12(1) January 2019 (03.2.2019, Sat)

HEIDEGGER’İN FELSEFESİ IŞIĞINDA GREKLERDEKİ VARLIK VE ZAMAN KAVRAMLARI
The Greek Conceptions of Time and Being in the Light of Heidegger’s Philosophy [Helene WEISS; Türkçe çeviri: Erdem Çiftçi] More >>

ISSUE 12(1) January 2019 (02.28.2019, Thu)

FÂRÂBΒNİN GRAMER-MANTIK ANALOJİSİNDE NUTK
Nutq in Al-Fârâbî’s Grammar-Logic Analogy [Fatma DORE] More >>

ISSUE 12(1) January 2019 (02.27.2019, Wed)

POLİTİK BİR DİRENİŞ OLARAK ETİK: MİCHEL FOUCAULT
Ethics as a Political Resistance: Michel Foucault [Hüseyin Deniz ÖZCAN] More >>

ISSUE 12(1) January 2019 (02.26.2019, Tue)

ADVERTAINMENT DÜNYASININ ‘OYUN’UNA KARŞI, ELEŞTİREL MEDYA OKURYAZARLIĞI
Critical Media Literacy Against The “Game” Of The Advertainment World [Merih TAŞKAYA & Hediye AYDOĞAN] More >>

ISSUE 12(1) January 2019 (02.25.2019, Mon)

SPİNOZA'YA DAİR PANENTEİST VE PANTEİST KATEGORİZASYONLAR
The Panentheist and Pantheist Categorizations on Spinoza [Osman Gazi BİRGÜL] More >>

ISSUE 12(1) January 2019 (02.22.2019, Fri)

“YARATILIŞ”IN SIRRI YA DA KÜLTÜR ENDÜSTRİSİNDE KOLEKSİYONCU VESAYETİ
The Mystery of “Genesis” or The Wardship of Art Collector in Culture Industry [Oğuz HAŞLAKOĞLU] More >>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ABOUT | ARCHIVE | TERMS AND CONDITIONS | NEWS | SEARCH | CONTACT | HOME
©2006-2020 ETHOS
www.ethosfelsefe.com